Счетоводни услуги Русе

от Профи Принт Консулт

Счетоводни услуги Русе

Счетоводно-правна кантора „Профи Принт Консулт“ извършва цялостно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Работим изцяло дистанционно в цялата страна. Ние успяхме да съберем екип от професионалисти в различни сфери на счетоводното обслужване с което да отговорим на нуждите на нашите клиенти.

Текущо счетоводно отчитане

Текущо счетоводно отчитане – осчетоводяване на фактури за покупки и продажби, банкови документи и други първични документи;

Осчетоводяване и следене

Осчетоводяване и следене на разчетните сметки, на вземанията от клиенти и на задълженията към доставчици в лева, евро и друга валута;

Осчетоводяване на разходите

Осчетоводяване на разходите за работни заплати и осигуровки;

Осчетоводяване на материалните

Осчетоводяване на материалните и нематериалните дълготрайни активи, изготвяне на инвентарна книга и на амортизационни планове;

Изготвяне на междинни счетоводни отчети

Изготвяне на междинни счетоводни отчети и изготвяне на документи за получаване на банкови кредити и лизинг;

Годишно приключване

Годишно приключване, оборотни ведомости, главни книги и всички видове синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри;

За нас

Кои сме ние?

Счетоводно-правна кантора Профи Принт Консулт извършва цялостно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Работим изцяло дистанционно в цялата страна.

Ние успяхме да съберем екип от професионалисти в различни сфери на счетоводното обслужване с което да отговорим на нуждите на нашите клиенти.

Нашите клиенти

Част от нашите клиенти, за които извършваме цялостно с1етоводно обслужване

Готови ли сте да работим заедно?

Очакваме Ви!

Нашият екип

Най-добрите счетоводни специалисти в Русе

Управител

Симилиян Стефанов

Главен счетоводител

Мирослав Петров

Деловодител

Марияна Добровска

25

години опит

450

клиента

54

отличия

17853

обработени документа
Еко Тойс Русе

Дарина Колбасова

5/5

“Изключително съм доволна от счетоводното обслужване на фирма Профи Принт Консулт”

Емпайър Инвестмънтс

Георги Николов

5/5

“Работим с Профи Принт Консулт над 10 години и сме изключително доволни от услугите им. Винаги може да се разчита на тях.”

Строй Билд ЕООД

Джон Доу

5/5

“Профи Принт Консулт – Най-добрите в областта.”